Latest Movie :
Recent Movies

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 49 - 52 [พากษ์ไทย] [End]เนื้อเรื่องย่อ

พ่อครัว หนุ่มได้รับมอบหมายให้ไป ฝึกงานพ่อครัวที่ร้านอาหาร แห่งหนึงในเมืองก วางโจว เพื่อเป็นยอดกุ๊กอันดับ1ในเมืองจีนแรกๆจะเน้นการประลองการทำอาหารแบบธรรมดา แต่ช่วงหลังของเรื่องจะเน้นการตามหเครื่องครัวในตำนาน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มองค์กรอาหารใต้ดินนำไปใช้ในทางที่ผิด กุ๊กเด็กอัจฉริยะ เหมา เมื่อ “หลิวเหมาซิง” เด็กหนุ่มผู้ร่าเริงต้องมาดูแลร้านอาหารเลื่องชื่อ “จวี๋เซียะโหลว” ของมารดามีนามว่า “ไป๋” ผู้ถูกขนานนามว่านางฟ้าแห่งวงการอาหารเสฉวน ที่จากไปก่อนวัยอันควรและยังต้องเผชิญกับการแก้แค้นจาก “โชอัน” พ่อครัวผู้เดิมทีเป็นศิษย์เอกของไป๋ โดยมีร้านจวี๋เซียะโหลวเป็นเดิมพัน ตอนที่ 2 การประลองทำอาหาร เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง การประลองของเหมากับโชอันยังคงดำเนินต่อไป โจทย์ที่นายพลลีให้ทั้งสองในคราวนี้ก็คือ เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง แต่เต้าหู้ที่นายพลลีต้องการแตกต่างจากเต้าหู้ทรงเครื่องทั่วๆ ไปอย่างไรล่ะ?

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 49


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 50


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 51


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 52

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 45 - 48 [พากษ์ไทย]เนื้อเรื่องย่อ

พ่อครัว หนุ่มได้รับมอบหมายให้ไป ฝึกงานพ่อครัวที่ร้านอาหาร แห่งหนึงในเมืองก วางโจว เพื่อเป็นยอดกุ๊กอันดับ1ในเมืองจีนแรกๆจะเน้นการประลองการทำอาหารแบบธรรมดา แต่ช่วงหลังของเรื่องจะเน้นการตามหเครื่องครัวในตำนาน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มองค์กรอาหารใต้ดินนำไปใช้ในทางที่ผิด กุ๊กเด็กอัจฉริยะ เหมา เมื่อ “หลิวเหมาซิง” เด็กหนุ่มผู้ร่าเริงต้องมาดูแลร้านอาหารเลื่องชื่อ “จวี๋เซียะโหลว” ของมารดามีนามว่า “ไป๋” ผู้ถูกขนานนามว่านางฟ้าแห่งวงการอาหารเสฉวน ที่จากไปก่อนวัยอันควรและยังต้องเผชิญกับการแก้แค้นจาก “โชอัน” พ่อครัวผู้เดิมทีเป็นศิษย์เอกของไป๋ โดยมีร้านจวี๋เซียะโหลวเป็นเดิมพัน ตอนที่ 2 การประลองทำอาหาร เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง การประลองของเหมากับโชอันยังคงดำเนินต่อไป โจทย์ที่นายพลลีให้ทั้งสองในคราวนี้ก็คือ เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง แต่เต้าหู้ที่นายพลลีต้องการแตกต่างจากเต้าหู้ทรงเครื่องทั่วๆ ไปอย่างไรล่ะ?

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 45


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 46


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 47


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 48

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 41 - 44 [พากษ์ไทย]เนื้อเรื่องย่อ

พ่อครัว หนุ่มได้รับมอบหมายให้ไป ฝึกงานพ่อครัวที่ร้านอาหาร แห่งหนึงในเมืองก วางโจว เพื่อเป็นยอดกุ๊กอันดับ1ในเมืองจีนแรกๆจะเน้นการประลองการทำอาหารแบบธรรมดา แต่ช่วงหลังของเรื่องจะเน้นการตามหเครื่องครัวในตำนาน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มองค์กรอาหารใต้ดินนำไปใช้ในทางที่ผิด กุ๊กเด็กอัจฉริยะ เหมา เมื่อ “หลิวเหมาซิง” เด็กหนุ่มผู้ร่าเริงต้องมาดูแลร้านอาหารเลื่องชื่อ “จวี๋เซียะโหลว” ของมารดามีนามว่า “ไป๋” ผู้ถูกขนานนามว่านางฟ้าแห่งวงการอาหารเสฉวน ที่จากไปก่อนวัยอันควรและยังต้องเผชิญกับการแก้แค้นจาก “โชอัน” พ่อครัวผู้เดิมทีเป็นศิษย์เอกของไป๋ โดยมีร้านจวี๋เซียะโหลวเป็นเดิมพัน ตอนที่ 2 การประลองทำอาหาร เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง การประลองของเหมากับโชอันยังคงดำเนินต่อไป โจทย์ที่นายพลลีให้ทั้งสองในคราวนี้ก็คือ เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง แต่เต้าหู้ที่นายพลลีต้องการแตกต่างจากเต้าหู้ทรงเครื่องทั่วๆ ไปอย่างไรล่ะ?

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 41


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 42


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 43


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 44

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 36 - 40 [พากษ์ไทย]เนื้อเรื่องย่อ

พ่อครัว หนุ่มได้รับมอบหมายให้ไป ฝึกงานพ่อครัวที่ร้านอาหาร แห่งหนึงในเมืองก วางโจว เพื่อเป็นยอดกุ๊กอันดับ1ในเมืองจีนแรกๆจะเน้นการประลองการทำอาหารแบบธรรมดา แต่ช่วงหลังของเรื่องจะเน้นการตามหเครื่องครัวในตำนาน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มองค์กรอาหารใต้ดินนำไปใช้ในทางที่ผิด กุ๊กเด็กอัจฉริยะ เหมา เมื่อ “หลิวเหมาซิง” เด็กหนุ่มผู้ร่าเริงต้องมาดูแลร้านอาหารเลื่องชื่อ “จวี๋เซียะโหลว” ของมารดามีนามว่า “ไป๋” ผู้ถูกขนานนามว่านางฟ้าแห่งวงการอาหารเสฉวน ที่จากไปก่อนวัยอันควรและยังต้องเผชิญกับการแก้แค้นจาก “โชอัน” พ่อครัวผู้เดิมทีเป็นศิษย์เอกของไป๋ โดยมีร้านจวี๋เซียะโหลวเป็นเดิมพัน ตอนที่ 2 การประลองทำอาหาร เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง การประลองของเหมากับโชอันยังคงดำเนินต่อไป โจทย์ที่นายพลลีให้ทั้งสองในคราวนี้ก็คือ เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง แต่เต้าหู้ที่นายพลลีต้องการแตกต่างจากเต้าหู้ทรงเครื่องทั่วๆ ไปอย่างไรล่ะ?

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 36


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 37


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 38


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 39


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 40

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 31 - 35 [พากษ์ไทย]เนื้อเรื่องย่อ

พ่อครัว หนุ่มได้รับมอบหมายให้ไป ฝึกงานพ่อครัวที่ร้านอาหาร แห่งหนึงในเมืองก วางโจว เพื่อเป็นยอดกุ๊กอันดับ1ในเมืองจีนแรกๆจะเน้นการประลองการทำอาหารแบบธรรมดา แต่ช่วงหลังของเรื่องจะเน้นการตามหเครื่องครัวในตำนาน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มองค์กรอาหารใต้ดินนำไปใช้ในทางที่ผิด กุ๊กเด็กอัจฉริยะ เหมา เมื่อ “หลิวเหมาซิง” เด็กหนุ่มผู้ร่าเริงต้องมาดูแลร้านอาหารเลื่องชื่อ “จวี๋เซียะโหลว” ของมารดามีนามว่า “ไป๋” ผู้ถูกขนานนามว่านางฟ้าแห่งวงการอาหารเสฉวน ที่จากไปก่อนวัยอันควรและยังต้องเผชิญกับการแก้แค้นจาก “โชอัน” พ่อครัวผู้เดิมทีเป็นศิษย์เอกของไป๋ โดยมีร้านจวี๋เซียะโหลวเป็นเดิมพัน ตอนที่ 2 การประลองทำอาหาร เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง การประลองของเหมากับโชอันยังคงดำเนินต่อไป โจทย์ที่นายพลลีให้ทั้งสองในคราวนี้ก็คือ เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง แต่เต้าหู้ที่นายพลลีต้องการแตกต่างจากเต้าหู้ทรงเครื่องทั่วๆ ไปอย่างไรล่ะ?

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 31


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 32


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 33


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 34


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 35

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 26 - 30 [พากษ์ไทย]เนื้อเรื่องย่อ

พ่อครัว หนุ่มได้รับมอบหมายให้ไป ฝึกงานพ่อครัวที่ร้านอาหาร แห่งหนึงในเมืองก วางโจว เพื่อเป็นยอดกุ๊กอันดับ1ในเมืองจีนแรกๆจะเน้นการประลองการทำอาหารแบบธรรมดา แต่ช่วงหลังของเรื่องจะเน้นการตามหเครื่องครัวในตำนาน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มองค์กรอาหารใต้ดินนำไปใช้ในทางที่ผิด กุ๊กเด็กอัจฉริยะ เหมา เมื่อ “หลิวเหมาซิง” เด็กหนุ่มผู้ร่าเริงต้องมาดูแลร้านอาหารเลื่องชื่อ “จวี๋เซียะโหลว” ของมารดามีนามว่า “ไป๋” ผู้ถูกขนานนามว่านางฟ้าแห่งวงการอาหารเสฉวน ที่จากไปก่อนวัยอันควรและยังต้องเผชิญกับการแก้แค้นจาก “โชอัน” พ่อครัวผู้เดิมทีเป็นศิษย์เอกของไป๋ โดยมีร้านจวี๋เซียะโหลวเป็นเดิมพัน ตอนที่ 2 การประลองทำอาหาร เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง การประลองของเหมากับโชอันยังคงดำเนินต่อไป โจทย์ที่นายพลลีให้ทั้งสองในคราวนี้ก็คือ เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง แต่เต้าหู้ที่นายพลลีต้องการแตกต่างจากเต้าหู้ทรงเครื่องทั่วๆ ไปอย่างไรล่ะ?

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 26


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 27


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 28


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 29


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 30

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 21 - 25 [พากษ์ไทย]เนื้อเรื่องย่อ

พ่อครัว หนุ่มได้รับมอบหมายให้ไป ฝึกงานพ่อครัวที่ร้านอาหาร แห่งหนึงในเมืองก วางโจว เพื่อเป็นยอดกุ๊กอันดับ1ในเมืองจีนแรกๆจะเน้นการประลองการทำอาหารแบบธรรมดา แต่ช่วงหลังของเรื่องจะเน้นการตามหเครื่องครัวในตำนาน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มองค์กรอาหารใต้ดินนำไปใช้ในทางที่ผิด กุ๊กเด็กอัจฉริยะ เหมา เมื่อ “หลิวเหมาซิง” เด็กหนุ่มผู้ร่าเริงต้องมาดูแลร้านอาหารเลื่องชื่อ “จวี๋เซียะโหลว” ของมารดามีนามว่า “ไป๋” ผู้ถูกขนานนามว่านางฟ้าแห่งวงการอาหารเสฉวน ที่จากไปก่อนวัยอันควรและยังต้องเผชิญกับการแก้แค้นจาก “โชอัน” พ่อครัวผู้เดิมทีเป็นศิษย์เอกของไป๋ โดยมีร้านจวี๋เซียะโหลวเป็นเดิมพัน ตอนที่ 2 การประลองทำอาหาร เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง การประลองของเหมากับโชอันยังคงดำเนินต่อไป โจทย์ที่นายพลลีให้ทั้งสองในคราวนี้ก็คือ เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง แต่เต้าหู้ที่นายพลลีต้องการแตกต่างจากเต้าหู้ทรงเครื่องทั่วๆ ไปอย่างไรล่ะ?

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 21


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 22


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 23


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 24


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 25

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 16 - 20 [พากษ์ไทย]เนื้อเรื่องย่อ

พ่อครัว หนุ่มได้รับมอบหมายให้ไป ฝึกงานพ่อครัวที่ร้านอาหาร แห่งหนึงในเมืองก วางโจว เพื่อเป็นยอดกุ๊กอันดับ1ในเมืองจีนแรกๆจะเน้นการประลองการทำอาหารแบบธรรมดา แต่ช่วงหลังของเรื่องจะเน้นการตามหเครื่องครัวในตำนาน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มองค์กรอาหารใต้ดินนำไปใช้ในทางที่ผิด กุ๊กเด็กอัจฉริยะ เหมา เมื่อ “หลิวเหมาซิง” เด็กหนุ่มผู้ร่าเริงต้องมาดูแลร้านอาหารเลื่องชื่อ “จวี๋เซียะโหลว” ของมารดามีนามว่า “ไป๋” ผู้ถูกขนานนามว่านางฟ้าแห่งวงการอาหารเสฉวน ที่จากไปก่อนวัยอันควรและยังต้องเผชิญกับการแก้แค้นจาก “โชอัน” พ่อครัวผู้เดิมทีเป็นศิษย์เอกของไป๋ โดยมีร้านจวี๋เซียะโหลวเป็นเดิมพัน ตอนที่ 2 การประลองทำอาหาร เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง การประลองของเหมากับโชอันยังคงดำเนินต่อไป โจทย์ที่นายพลลีให้ทั้งสองในคราวนี้ก็คือ เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง แต่เต้าหู้ที่นายพลลีต้องการแตกต่างจากเต้าหู้ทรงเครื่องทั่วๆ ไปอย่างไรล่ะ?

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 16


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 17


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 18


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 19


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 20

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 11 - 15 [พากษ์ไทย]เนื้อเรื่องย่อ

พ่อครัว หนุ่มได้รับมอบหมายให้ไป ฝึกงานพ่อครัวที่ร้านอาหาร แห่งหนึงในเมืองก วางโจว เพื่อเป็นยอดกุ๊กอันดับ1ในเมืองจีนแรกๆจะเน้นการประลองการทำอาหารแบบธรรมดา แต่ช่วงหลังของเรื่องจะเน้นการตามหเครื่องครัวในตำนาน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มองค์กรอาหารใต้ดินนำไปใช้ในทางที่ผิด กุ๊กเด็กอัจฉริยะ เหมา เมื่อ “หลิวเหมาซิง” เด็กหนุ่มผู้ร่าเริงต้องมาดูแลร้านอาหารเลื่องชื่อ “จวี๋เซียะโหลว” ของมารดามีนามว่า “ไป๋” ผู้ถูกขนานนามว่านางฟ้าแห่งวงการอาหารเสฉวน ที่จากไปก่อนวัยอันควรและยังต้องเผชิญกับการแก้แค้นจาก “โชอัน” พ่อครัวผู้เดิมทีเป็นศิษย์เอกของไป๋ โดยมีร้านจวี๋เซียะโหลวเป็นเดิมพัน ตอนที่ 2 การประลองทำอาหาร เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง การประลองของเหมากับโชอันยังคงดำเนินต่อไป โจทย์ที่นายพลลีให้ทั้งสองในคราวนี้ก็คือ เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง แต่เต้าหู้ที่นายพลลีต้องการแตกต่างจากเต้าหู้ทรงเครื่องทั่วๆ ไปอย่างไรล่ะ?

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 11


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 12


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 13


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 14


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 15

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 6 - 10 [พากษ์ไทย]เนื้อเรื่องย่อ

พ่อครัว หนุ่มได้รับมอบหมายให้ไป ฝึกงานพ่อครัวที่ร้านอาหาร แห่งหนึงในเมืองก วางโจว เพื่อเป็นยอดกุ๊กอันดับ1ในเมืองจีนแรกๆจะเน้นการประลองการทำอาหารแบบธรรมดา แต่ช่วงหลังของเรื่องจะเน้นการตามหเครื่องครัวในตำนาน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มองค์กรอาหารใต้ดินนำไปใช้ในทางที่ผิด กุ๊กเด็กอัจฉริยะ เหมา เมื่อ “หลิวเหมาซิง” เด็กหนุ่มผู้ร่าเริงต้องมาดูแลร้านอาหารเลื่องชื่อ “จวี๋เซียะโหลว” ของมารดามีนามว่า “ไป๋” ผู้ถูกขนานนามว่านางฟ้าแห่งวงการอาหารเสฉวน ที่จากไปก่อนวัยอันควรและยังต้องเผชิญกับการแก้แค้นจาก “โชอัน” พ่อครัวผู้เดิมทีเป็นศิษย์เอกของไป๋ โดยมีร้านจวี๋เซียะโหลวเป็นเดิมพัน ตอนที่ 2 การประลองทำอาหาร เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง การประลองของเหมากับโชอันยังคงดำเนินต่อไป โจทย์ที่นายพลลีให้ทั้งสองในคราวนี้ก็คือ เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง แต่เต้าหู้ที่นายพลลีต้องการแตกต่างจากเต้าหู้ทรงเครื่องทั่วๆ ไปอย่างไรล่ะ?

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 6


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 7


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 8


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 9


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 10

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 1 - 5 [พากษ์ไทย]เนื้อเรื่องย่อ

พ่อครัว หนุ่มได้รับมอบหมายให้ไป ฝึกงานพ่อครัวที่ร้านอาหาร แห่งหนึงในเมืองก วางโจว เพื่อเป็นยอดกุ๊กอันดับ1ในเมืองจีนแรกๆจะเน้นการประลองการทำอาหารแบบธรรมดา แต่ช่วงหลังของเรื่องจะเน้นการตามหเครื่องครัวในตำนาน เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มองค์กรอาหารใต้ดินนำไปใช้ในทางที่ผิด กุ๊กเด็กอัจฉริยะ เหมา เมื่อ “หลิวเหมาซิง” เด็กหนุ่มผู้ร่าเริงต้องมาดูแลร้านอาหารเลื่องชื่อ “จวี๋เซียะโหลว” ของมารดามีนามว่า “ไป๋” ผู้ถูกขนานนามว่านางฟ้าแห่งวงการอาหารเสฉวน ที่จากไปก่อนวัยอันควรและยังต้องเผชิญกับการแก้แค้นจาก “โชอัน” พ่อครัวผู้เดิมทีเป็นศิษย์เอกของไป๋ โดยมีร้านจวี๋เซียะโหลวเป็นเดิมพัน ตอนที่ 2 การประลองทำอาหาร เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง การประลองของเหมากับโชอันยังคงดำเนินต่อไป โจทย์ที่นายพลลีให้ทั้งสองในคราวนี้ก็คือ เต้าหู้ทรงเครื่องพิศวง แต่เต้าหู้ที่นายพลลีต้องการแตกต่างจากเต้าหู้ทรงเครื่องทั่วๆ ไปอย่างไรล่ะ?

Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 1


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 2


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 3


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 4


Chuuka Ichiban ยอดกุ๊กแดนมังกร ตอนที่ 5

How to Train Your Dragon อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร ภาค 1เนื้อเรื่องย่อ

กลับไปสู่โลกการผจญภัยของฮิคคัพและเจ้ามังกรที่น่ารักทูธเลสอีกครั้ง เมื่อ 5 ปีข้างหน้า พวกเขาฝึกฝนตัวเองเพื่อแข่งกีฬาใหม่สุดฮิตของเมือง ซึ่งก็คือการใช้มังกรประชันความเร็วกันนั่นเอง ทำให้ทั้งคู่โลดแล่นผาดโผนไปตามที่ต่าง ๆ เพื่อฝึกฝน จนกระทั่งวันหนึ่งดันเข้าไปพบกับถ้ำน้ำแข็งลับโดยไม่ได้ตั้งใจ ซึ่งที่นั่น พวกเขาได้พบกับมังกรเกิดใหม่มากมายและผู้ใช้มังกรปริศนา จึงจำเป็นต้องต่อสู้เพื่อรักษาความสงบของเมืองเอาไว้…

ดูหนังออนไลน์ How to Train Your Dragon อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร ภาค 1 Part 1


ดูหนังออนไลน์ How to Train Your Dragon อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร ภาค 1 Part 2


ดูหนังออนไลน์ How to Train Your Dragon อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร ภาค 1 Part 3


ดูหนังออนไลน์ How to Train Your Dragon อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร ภาค 1 Part 4


ดูหนังออนไลน์How to Train Your Dragon อภินิหารไวกิ้งพิชิตมังกร ภาค 1 Part 5เครดิต Moonoi Mg

Countdown เคาท์ดาวน์เนื้อเรื่องย่อ

เคาท์ดาวน์ (COUNTDOWN) "…4…3...2…1" ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ทุกคนบนโลกล้วนเฝ้ารอนับถอยหลังเข้าสู่ปีใหม่ รวมถึงสามวัยรุ่นไทยใน นิวยอร์ก ที่แชร์ห้องอยู่ร่วมกัน แจ็ค (พีช - พชร จิราธิวัฒน์) หนุ่มไฮโซที่โกหกคนที่บ้านว่ามาเรียนต่อ แต่กลับใช้เงินเที่ยวเล่นไปวัน ๆ แพม (พีค - ภัทรศยา เครือสุวรรณศิริ) สาวเปรี้ยว หัวสูง ที่ใช้ของหรู เพื่อตัวเองจะได้ดูดีในสายตาคนอื่น และ บี (เต้ย - จรินทร์พร จุนเกียรติ) แฟนสาวของแจ็ค ที่ไม่เคยบอกใครว่าเธอมาที่นี่เพราะอะไร

ทั้งสามอยากจัดปาร์ตี้ให้สนุกสุดเหวี่ยงส่งท้ายคืนวันสิ้นปี แจ็คเลยโทรเรียก เฮซุส ชายฝรั่งแปลกหน้า ผู้เป็นดีลเลอร์ส่งยาให้มาหาที่ห้อง เพื่อมอบความสุขอันหฤหรรษ์ให้พวกเขาเสพ โดยต่างไม่มีใครรู้ว่า จริง ๆ แล้วเขาเป็นใครกันแน่ แต่การมาเยือนของเขา จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของพวกเขาไปตลอดกาล ตัวตนแท้จริงจะถูกเผย ความผิดที่ปกปิดจะปรากฏ เขาและเธอจะไม่พบทางหนี จะไม่เจอทางรอด และจะไม่มีทางหลุดพ้นจากเงื้อมมือของชายที่เปรียบดั่งปีศาจคนนี้ไปได้

ดูหนังออนไลน์ Countdown เคาท์ดาวน์ Part 1


ดูหนังออนไลน์ Countdown เคาท์ดาวน์ Part 2เครดิต Moonoi Mg

Super Cyclone มหาภัยไซโคลนถล่มโลกเรื่องย่อ


พายุไซโคลนระดับรุนแรงที่สุดกำลังจู่โจมอเมริกา ด้วยความเข้มข้นและอัตราทำลายล้างที่ขึ้นสูงอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน และถ้าไม่มีใครหยุดยั้งซูเปอร์ไซโคลนครั้งนี้ได้ สหรัฐอเมริกาอาจต้องเขียนแผนที่ประเทศขึ้นมาใหม่...

Super Cyclone มหาภัยไซโคลนถล่มโลก Part 1


Super Cyclone มหาภัยไซโคลนถล่มโลก Part 2

Apartment 143 Emergo หลอนขนหัวลุกเนื้อเรื่องย่อ

เล่าเรื่องราวเกิดขึ้นในอพาร์ทเม้นท์หมายเลข 143 ที่เมืองบาร์เซโลนา ประเทศสเปน เมื่อพ่อ ลูกสาวคนโต และลูกชายคนเล็ก ย้ายเข้าไปอยู่ในห้องหมายเลขดังกล่าว ทั้งสามก็เริ่มพบกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติ เสียงโทรศัพท์ที่ไม่มีผู้โทรจากปลายทาง เงาแปลกๆที่ก่อตัวขึ้น แสงสว่างจากจุดที่ดำมืด หลอดไฟที่ระเบิดอย่างไม่มีเหตุผล ในที่สุดพวกเขาก็ต้องเรียกทีมผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหนือธรรมชาติเข้ามาร่วมกันค้นหาและพิสูจน์ และพยายามติดต่อกับสิ่งนั้น ซึ่งกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองที่ไม่มีวันหวนกลับ
ความสยองแห่งอพาร์ทเมนท์ 143 ทุกมุมห้องมีแต่สิ่งลึกลับที่ยากเกินอธิบาย อบอวนไปด้วยความน่าสะพรึงกลัว สยองจนขนหัวลุก เมื่อสิ่งลี้ลับปรากฏร่างอย่างเต็มตา หวีดสุดขีดกับกล้องบันทึกภาพไว้เต็มรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นกล้องอินฟราเดรด กล้องไนท์แคม ที่จะทำให้คุณขนหัวลุกแบบจัดเต็ม! จนคุณต้องตั้งคำถามว่าจะทำอย่างไร? เมื่อความตายบุกมาประชิดถึงห้องนอน!

Apartment 143 Emergo หลอนขนหัวลุก Part 1


Apartment 143 Emergo หลอนขนหัวลุก Part 2


Apartment 143 Emergo หลอนขนหัวลุก Part 3

Dragon Hunters 4 ผู้กล้านักรบมังกรเนื้อเรื่องย่อ

หลังจากเป็นกำพร้าเพราะพ่อแม่เสีย ชีวิตในการสู้รบกับพวกออร์ค "เคนดริค" แห่งเอลวู้ด ถูกเลี้ยงดูมาโดยดาริอุส ผู้เป็นพี่ชายจนเติบใหญ่ หลายปีผ่านไป สองพี่น้องต้องเจอศึกใหม่ที่อันตรายเหนือกว่าการรุกรานของพวกออร์ค มันคือเมังกรยักษ์ที่สร้างความหวาดกลัวไปทั่วแผ่น.ดิน แต่ด้วยความทรงจำที่มีถึงคำพยากรณ์ของแม่ที่บอกว่า พวกเขามีสายเลือดของนักล่ามังกรอยู่ภายใน ดาริอุส จึงพา เคนดริค มุ่งหน้าสู่ปราสาทออคาร์ด แห่งวิชาความรู้เพื่อการเป็นนักล่ามังกร

Dragon Hunters 4 ผู้กล้านักรบมังกร Part 1


Dragon Hunters 4 ผู้กล้านักรบมังกร Part 2


Dragon Hunters 4 ผู้กล้านักรบมังกร Part 3


Dragon Hunters 4 ผู้กล้านักรบมังกร Part 4

In Their Sleep ระทึกล่า คืนชะตาขาดเนื้อเรื่องย่อ

ซาร่า แม่ม่ายอาชีพพยาบาล เกิดอาการจิตตกเป็นโรคนอนไม่หลับ เพราะครุ่นคิดถึงแต่ลูกชายที่เสียชีวิตไป เธอถูกสั่งพักงาน และ.ขณะที่ขับรถกลับบ้านกลางดึก เธอเกือบชนอาเธอร์ชายหนุ่มผู้วิ่งหนีการตามล่าอะไรบางอย่าง สภาพอาเธอร์ที่เลือดท่วมตัวทำให้ซาร่าหวนคิดถึงลูกชายของตนเอง เธอจึงได้พาอาเธอร์ไปที่บ้านเพื่อปฐมพยาบาล ทว่านั่น!!! คือเการเปิดประตูรับหายนะสุดสะพรึงที่ยากจะหยั่งถึง

In Their Sleep ระทึกล่า คืนชะตาขาด Part 1


In Their Sleep ระทึกล่า คืนชะตาขาด Part 2


In Their Sleep ระทึกล่า คืนชะตาขาด Part 3


In Their Sleep ระทึกล่า คืนชะตาขาด Part 4

Spy Kids 4 ซุปเปอร์ทีมระเบิดพลังทะลุจอ ภาค 4เนื้อเรื่องย่อ

หน่วยสืบราชการลับ (วัตสันพลรัศมีเห็นได้ชัด) ของตะวันออกของเด็กที่มีความสามารถในการร้องเพลง ซ้อมเต้นกับเพื่อน ๆ นักเรียนเต้นรำบ้านโคกสะอาดในการแข่งขัน เขาเขียนว่าอำเภอได้พบ แต่เพราะโรงเรียนไม่สามารถซื้อการดูแลยากจนเครื่องมือใหม่ของสหประชาชาติที่สามารถใช้งานได้ (Warawuth แนวคิดหนู) หน่วยสืบราชการลับของคู่แข่งได้เป็นอย่างดี การเจรจาต่อรองที่เขายกขึ้นเป็นนักร้องนักเขียน เพื่อแลกกับการซื้อเครื่องดนตรีวงเขียน

แต่ทางปัญญาที่เกี่ยวกับเด็กของเราและเป็นที่รักโดยบาทหลวงทั้งโลก (หั่นเที่ยงคืน) เพื่อให้การเขียนรายได้การขายทำบุญช่วยเหลือเครื่องมือการซื้อ ชาญฉลาดเกี่ยวกับนักร้อง และความสัมพันธ์กับปักกิ่ง กลับมาร่วมกันสำหรับการแข่งขัน แต่การแข่งขันเป็นวงของการดูแลเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการสนับสนุนสหประชาชาติในการจ้างครูจากกรุงเทพฯ วงของปัญญาและเวอร์จิเนียไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับทีม

เดินทางวันรถนักเรียนกรุงเทพฯ ออกมาเสียวิลเลจได้ที่จะรอค้างคืนเขียนซ่อมรถ ทางปัญญาและเพื่อนยินดีต้อนรับคุณเขียนมีส่วนร่วมและหญิงสาวเกสรประทับใจไม่รู้ลืม (Hong Suthida เดือนเมษายน) เพื่อนเป็นอดีตหน่วยสืบราชการลับลับอิจฉา กลายเป็นกุ๊กกิ๊กน่ารักของเราเด็ก ๆ เป็นมิตรภาพที่ดีที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯเด็กยินดีที่จะช่วย โดยการส่งครูสอนเต้นรำเขียน และเขียนการแข่งขันการเต้นรุ่นช่วยเหลือนักเต้น

Spy Kids 4 ซุปเปอร์ทีมระเบิดพลังทะลุจอ ภาค 4 Part 1


Spy Kids 4 ซุปเปอร์ทีมระเบิดพลังทะลุจอ ภาค 4 Part 2

Freddy vs Jason ศึกวันนรกแตกเนื้อเรื่องย่อ


เฟรดดี้ ครูเกอร์ (โรเบิร์ต อิงลันด์) อาศัยอยู่ในนรก เป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว ที่ครูเกอร์ได้บุกเข้าไปในความฝันของคนอื่น เพื่อการล้างแค้นและการฆาตกรรม แต่บัดนี้ ความทรงจำของเขาได้ถูกลบไปแล้ว โดยเมืองที่ถูกกำหนดให้เป็นจุดจบของเฟรดดี้ เหยื่อทั้งหลายได้ถูกวางยา เพื่อป้องกันตัวเองจากการฝัน โดยทำให้เจ้าแห่งความฝันสิ้นฤทธิ์ไป พวกเขาได้กำจัดความกลัวที่มีต่อเฟรดดี้ไป ซึ่งเป็นความทรมานอย่างแท้จริงสำหรับเขา เฟรดดี้เหมือนตกอยู่ในการลงโทษ โดยถูกลดระดับลงไป เพื่อสร้างโครงเรื่องที่จะเป็นการแก้แค้น ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหนมาก่อน

จนกระทั่งเฟรดดี้ได้ชุบชีวิต เจสัน วอร์ฮีส์ (เคน เคอร์ซินเกอร์) เจสันเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบสำหรับเฟรดดี้ เพื่อสร้างความกลัวให้กับถนนเอล์มอีกครั้ง โดยการสร้างหน้าต่าง เพื่อให้เขาสามารถออกมาจากนรกของเขาได้ เฟรดดี้ทราบถึงความง่ายดาย ที่เขาสามารถควบคุมเจสัน เขาจึงหลอกล่อเจสันให้เดินทางมายังสปริงวู้ด เพื่อเริ่มต้นการสร้างความน่ากลัวครั้งใหม่ เมื่อจำนวนคนบนถนนเอล์มตายเริ่มเพิ่มขึ้น และชื่อเสียงความน่ากลัวของเฟรดดี้ เริ่มต้นขึ้นอีกครั้ง เขาก็ค้นพบว่า เจสันไม่ยอมที่จะหยุดการฆ่า และยังไม่ยอมที่จะหลีกทางให้เขาง่ายๆ บัดนี้ 2 ยักษ์ใหญ่แห่งความน่ากลัว กำลังเข้าสู่สุดยอดการต่อสู้ โดยมีเมืองที่ตกอยู่ในความกลัวอยู่ระหว่างกลาง พวกเขาต้องเลือกระหว่างโลกแห่งความฝัน และความจริงอันรุนแรงของโลกมนุษย์ ใครจะเป็นฝ่ายชนะ และใครจะเป็นฝ่ายแพ้ในการต่อสู้ครั้งนี้ เพื่อทำให้การต่อสู้ทั้งหมดจบลง…

Freddy vs Jason ศึกวันนรกแตก Part 1


Freddy vs Jason ศึกวันนรกแตก Part 2

The number 23 รหัสช็อกโลกเนื้อเรื่องย่อ

ความหมกมุ่นในปริศนาเลข 23 ของ วอลเทอร์ สแปร์โรว์ (จิม แครี่) กำลังจะกลายเป็นอำนาจมืดที่ทำให้ชีวิตแสนสุขของเขากลายเป็นนรกแห่งความผิดเพี้ยนทางจิต ที่อาจนำความตายมาสู่เขาและคนที่เขารัก ความหมกมุ่นนั้นมาจากหนังสือนิยายลึกลับชื่อ The Number 23ที่เขาอ่านและวางไม่ลง วอลเทอร์ต้องไขปริศนาเกี่ยวกับอดีตของตนเองให้ได้ก่อนจะสานต่ออนาคตกับ อกาธา ผู้เป็นภรรยา (เวอร์จิเนีย แมดเซ่น) และลูกชายวัยรุ่น โรบิน (โลแกน เลอห์แมน) หนังสือเล่มนี้เป็นของขวัญที่อกาธามอบให้เขาในวันเกิด มันเล่าถึงปริศนาการฆาตกรรมเลือดเย็นที่สะท้อนชีวิตด้านมืดของวอลเทอร์อย่างยากจะควบคุม ชีวิตของนักสืบมาดเครียด ฟิงเกอร์ลิง (จิม แครี่) ตัวละครหลักในหนังสือ มีหลายแง่มุมที่สะท้อนถึงปูมหลังของวอลเทอร์ เมื่อโลกในหนังสือมีชีวิตขึ้นมา วอลเทอร์ก็จมลงสู่ส่วนที่น่ากลัวและทรงอิทธิพลที่สุดของหนังสือ นั่นก็คือความหมกมุ่นในอำนาจลึกลับของเลข 23 เช่นเดียวกับฟิงเกอร์ลิง

The number 23 รหัสช็อกโลก Part 1


The number 23 รหัสช็อกโลก Part 2


The number 23 รหัสช็อกโลก Part 3


The number 23 รหัสช็อกโลก Part 4

The Last Stand นายอำเภอคนพันธุ์เหล็กเนื้อเรื่องย่อ

อาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์ แอ็คชั่นสตาร์ระดับตำนานของวงการ ก็กลับมารับบทพระเอกเต็มตัวครั้งแรกในรอบ 10 ปี ในหนังแอ็คชั่นสุดมันส์ระห่ำเมือง จากผู้สร้างไตรภาค Transformers และ Red ผลงานโกอินเตอร์ของ คิมจีวุน ผู้กำกับ จาก The Good, the Bad, the Weird และ I Saw the Devil

The Last Stand เป็นเรื่องราวของ เรย์ โอเว่นส์ (อาร์โนลด์ ชวาร์เซเน็กเกอร์) เจ้าหน้าที่ตำรวจที่เคยทำผิดพลาดในอดีต เขารู้สึกผิดและตัดสินใจย้ายออกจากแอลเอ เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการเป็นนายอำเภอในเมืองโซเมอร์ตัน เมืองเล็ก ๆ ที่อยู่แถบชายแดนแต่ในขณะที่ทุก ๆ อย่างในชีวิตของ เรย์ ดูเหมือนจะไปได้ดี ความสงบสุขก็ถูกทำลายลงอีกครั้ง เมื่อ กาเบรียล คอร์เตส หัวหน้าแก๊งค้ายารายเบิ้มหลบหนีออกมาจากคุกพร้อมตัวประกัน และก็กำลังมุ่งหน้ามายังเมืองโซเมอร์ตัน ที่เป็นทางผ่านในการหลบหนีข้ามประเทศ เรย์ จึงตัดสินใจลุกขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เป็นปราการด่านสุดท้าย

The Last Stand นายอำเภอคนพันธุ์เหล็ก Part 1


The Last Stand นายอำเภอคนพันธุ์เหล็ก Part 2เครดิต Moonoi Mg

ซีรีย์เกาหลี Iron man / Blade man [ซับไทย] ตอนที่ 1 - 3เนืิ้อเรื่องย่อ

ละครแนวโรแมนติกแฟนตาซีเป็นเรื่องราวของชายหนุ่มผู้เย็นชา นิสัยดุร้าย เมื่อเขาได้รับความเจ็บปวดที่มีผลกระทบทางด้านจิตใจ ร่างกายเขาจะมีใบมีดแหลมคมทิ่มแทงออกมา และการรักษาต้องทำด้วยพลังของรักแท้เท่านั้นจึงจะทำให้ใบมีดและความปวดร้าวที่ฝังอยู่ในใจของเขานั้นหายไป…จูฮงบิน (Lee Dong Wook) เป็นประธานบริษัทผลิตเกมชั้นนำของเกาหลี เขาเพรียบพร้อมทุกอย่าง ทั้งหน้าตาดี มีฐานะร่ำรวย มีเพียงอารมณ์ฉุนเฉียวของเขาเท่านั้นที่ทำให้คนรอบข้างต่างพากันเข็ดขยาดไม่กล้าเข้าใกล้เพราะอาจโดนทำร้ายเพื่อรองรับอารมณ์ แต่อยู่ๆ ก็มีเด็กชายถูกส่งมาให้เขาเลี้ยง และบอกว่าเป็นลูกชายของเขากับอดีตคนรักเก่าที่เพิ่งเสียชีวิตไป และเขายังได้พบกับรุ่นน้อง ชอนเซดง (Shin Se Kyung) นักพัฒนาเกมผลิตเกมส่งให้กับบริษัทของเขา ด้วยความเป็นห่วงเป็นใยและเข้าใจคนรอบข้าง เธอจึงพยายามทำให้จูฮงบินมีจิตใจที่โอนอ่อนลงและเธอยังช่วยดูแลลูกชายของเขาอีกด้วย ชอนเซดงสาวสวยที่มีจิตใจดีจะช่วยให้จูฮงบินหายจากอาการประหลาดได้หรือไม่ มาติดตามซีรี่ส์เกาหลี Blade Man กันได้แล้วที่นี่เลย

ซีรีย์เกาหลี Iron man / Blade man ตอนที่ 1


ซีรีย์เกาหลี Iron man / Blade man ตอนที่ 2 1/2


ซีรีย์เกาหลี Iron man / Blade man ตอนที่ 2 2/2


ซีรีย์เกาหลี Iron man / Blade man ตอนที่ 3

G I Joe 2 Retaliation (2013) จีไอโจ ภาค 2 สงครามระห่ำแค้นคอบร้าทมิฬเนื้อเรื่องย่อ

หน่วยจีไอโจถูกทรยศและถูกสังหาร และตามไล่ล่า แต่เหลือแค่สามคน อันได้แก่โร้ดบล็อค (ดเวย์น จอห์นสัน), ผู้กองดุ๊ค เฮาเซอร์ (แชนนิ่ง เททัม) และ เลดี้เจย์ (เอเดรนเน แพลิคกี) โดยที่สเนคอาย (เรย์ ปาร์ก) กลายเป็นแพะรับบาปถูกใส่ร้ายว่าเป็นตัวการ แล้วเหล่าองค์กรคอบราผู้ร้ายตัวจริงก็เข้ายึดทำเนียบขาว ผู้ที่รอดชีวิตจึงต้องหาทางช่วยเหลือ โดยได้รับช่วยเหลือจากโจ โคลตัน (บรูซ วิลลิส) ผู้ก่อตั้งหน่วยจีไอโจ ในภาคที่ 2 นี้ กลุ่มจีไอโจ ไม่เพียงแต่ต้องต่อสู้กับศัตรูหมายเลขหนึ่งอย่างพวกคอบร้า แต่พวกเขายังถูกบีบให้ต้องรับมือกับภัยคุกคามจากภายในรัฐบาลที่ทำให้สถานะ ของพวกเขาตกอยู่ในภาวะเสี่ยง

G I Joe 2 Retaliation (2013) จีไอโจ สงครามระห่ำแค้นคอบร้าทมิฬ Part 1


G I Joe 2 Retaliation (2013) จีไอโจ สงครามระห่ำแค้นคอบร้าทมิฬ Part 2

Oz The Great and Powerful มหัศจรรย์พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่เนื้อเรื่องย่อ

"ปฐมบท" การผจญภัยของนักมายากลหนุ่มในดินแดนมหัศจร­รย์ "ก่อน" ที่เขาจะกลายเป็น "พ่อมดแห่งออซ" ผู้ยิ่งใหญ่

ออสการ์ ดิกส์ (เจมส์ ฟรังโก้) นักมายากลหนุ่มประจำคณะละครสัตว์ที่ไม่ค่อ­ยชื่อเสียง ถูกพัดพาจากแคนซัส ไปสู่ดินแดนมหัศจรรย์แห่งออซ ที่ที่ทำให้เขามีพร้อมทั้งชื่อเสียงและควา­มมั่งคั่ง จนกระทั่งเขาได้พบกับแม่มดทั้งสาม -- ธีโอดอร่า (มิล่า คูนิส), อีวานอร่า (ราเชล ไวซ์), และ กลินด้า (มิเชลล์ วิลเลี่ยมส์) ที่ไม่เชื่อว่าเขาคือพ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ที่ใ­ครๆรอคอยอยู่

ความวุ่นวายครั้งยิ่งใหญ่จำเกิดขึ้นในดินแ­ดนแห่งออซ เขาต้องหาให้ได้ว่าใครดี ใครร้าย ก่อนที่จะสายเกินไป โดยใช้ศาสตร์แห่งมายากล, ภาพลวงตา, และสิ่งประดิษฐ์สุดบรรเจิดของเขา รวมถึงเวทมนตร์ เล็กๆน้อยๆ

พบกับปฐมบทการผจญภัยแฟนตาซีเหนือจินตนาการ­จากผู้สร้าง อลิซในแดนมหัศจรรย์, และผู้กำกับ สไปเดอร์-แมน ไตรภาค นำแสดงโดย เจมส์ ฟรังโก้, มิล่า คูนิส, ราเชล ไวซ์, มิเชลล์ วิลเลี่ยมส์, และ แซค บราฟ กำกับการแสดงโดย แซม ไรมี่ (สไปเดอร์-แมน ไตรภาค)

Oz The Great And Power มหัศจรรย์พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ Part 1


Oz The Great And Power มหัศจรรย์พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ Part 2


Oz The Great And Power มหัศจรรย์พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ Part 3


Oz The Great And Power มหัศจรรย์พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ Part 4


Oz The Great And Power มหัศจรรย์พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ Part 5


Oz The Great And Power มหัศจรรย์พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ Part 6


Oz The Great And Power มหัศจรรย์พ่อมดผู้ยิ่งใหญ่ Part 7

Garin Movie Project การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์เนื้อเรื่องย่อ

เป็นเรื่องราวของ "การิน" เด็กหนุ่มผู้คลั่งไคล้ในศาสตร์มืด และต้องการก้าวข้ามขีดจำกัดของมนุษย์ แต่ถึงแม้จะทุ่มเททุกวิถีทาง เขาก็ไม่อาจเข้าสู่โลกแห่งความมืดอย่างที่เขาต้องการได้ จนกระทั่งเขาได้พบกับลัลทริมา เด็กสาวผู้ต้องการเป็นเพียงมนุษย์ธรรมดา แต่เธอกลับเป็นคนครอบครองพลังที่เรียกว่า "ญาณอาถรรพ์" พลังต้องคำสาปที่สามารถดึงดูดอาถรรพ์และความเลวร้ายเข้าสู่ตัวผู้เป็นเจ้าของ รวมไปถึงสามารถอ่านใจคนอื่น และกระตุ้นด้านมืดของมนุษย์ ให้ลุกขึ้นเข่นฆ่ากันเองอย่างไร้ซึ่งมนุษยธรรม ทางเดินที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงของทั้งสอง กลับถูกบิดเบนให้เข้าหากันด้วยความริษยาของการิน ผู้ต้องการญาณอาถรรพ์มาเป็นของตนเอง การินเข้ามารังควานชีวิตลัลทริมา เพื่อใช้เธอเป็นเครื่องมือดึงดูดโศกนาฏกรรม วิญญาณ และอาถรรพ์ ซึ่งเป็นทุกสิ่งที่เขาหลงใหลให้เข้ามา และบรรลุเป้าหมายของตนเอง

Garin Movie Project การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ Part 1


Garin Movie Project การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ Part 2


Garin Movie Project การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ Part 3


Garin Movie Project การิน ปริศนาคดีอาถรรพ์ Part 4

Echo Planet เอคโค่ จิ๋วก้องโลกเนื้อเรื่องย่อ

เรื่องราวการผจญภัยบนมิตรภาพของเด็กจากสองฟากโลก ระหว่างพี่น้องชาวกะเหรี่ยง หน่อวา เด็กสาวผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพร และศิลปะการต่อสู้ จ่อเป เด็กชายที่สามารถสื่อสารกับธรรมชาติได้ด้วยการโขกหัว กับ แซม เด็กที่คลั่งใคล้ในอุปกรณ์ไฮเทค บุตรชายคนเดียวของประธานาธิบดีแห่งแคปิตัลสเตท แซมเดินทางมาเข้าร่วมค่ายลูกเสือโลกที่ประเทศไทย แต่ด้วยความหยิ่งและหลงตัวเองทำให้เขาหลงทางไปในป่าหมอกและตกอยู่ในอันตราย โชคดีที่กะเหรี่ยงสองพี่น้องมาพบเข้าแล้วช่วยเหลือไว้ ทั้งสามคนก็เริ่มสนิทและกลายเป็นเพื่อนกัน ในขณะนั้นเองมีสัญญาณเตือนภัยจากท้องฟ้า แม่หมอ ผู้ทำหน้าที่พยากรณ์ประจำหมู่บ้าน เสี่ยงทายและบอกกับทุกคนให้รู้ว่า มหันตภัยร้ายกำลังจะมาถ้าไม่มีใครยับยั้งมันได้โลกจะต้องถึงกาลวิบัติ เมื่อจ่อเป และ หน่อวา เดินทางมาส่งแซม ออกจากป่าลึก สัญญาณเตือนภัยกลับดังขึ้นอีก จ่อเป และ หน่อวา รบเร้า แซม ให้พาไปที่ แคปิตัลสเตท ด้วย และที่นั่นเด็กๆทั้งสามร่วมใจกันฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อหยุดยั้งวิกฤติร้ายของโลกครั้งนี้ให้ได้

Echo Planet เอคโค่ จิ๋วก้องโลก Part 1


Echo Planet เอคโค่ จิ๋วก้องโลก Part 2

Transformers 1 ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ภาค 1 มหาวิบัติจักรกลสังหารถล่มจักรวาล

>


เนื้อเรื่องย่อ

ต้นกำเนิดของ Transformers เกิดปี ค.ศ. 1972 ที่บริษัท Takara (ปัจจุบันคือ Takara Tomy) เริ่มออกของเล่นชุด ไมโครแมน ในญี่ปุ่น ของเล่นในชุดนี้ส่วนใหญ่จะเป็นหุ่นฟิกเกอร์และก็ได้รับความนิยมอย่างมาก จนในปี 1980 Takara ได้พัฒนาของเล่นชุดนี้เป็น New Microman พร้อมทั้งออกของเล่นชุดใหม่คือชุด Diaclone ที่จะเน้นไปที่หุ่นยนต์อย่างเดียว จนกระทั่งปี 1982 Takara จึงเริ่มออกของเล่นหุ่นยนต์แปลงร่างจากยานพาหนะในโลกของความเป็นจริงออกมา ทั้งชุด ไมโครแมน และชุด Diaclone พร้อมๆกัน หลังจากนั้นบริษัท Hasbro ของสหรัฐอเมริกาก็ได้ทำการนำ Diaclone ไปขายในสหรัฐอเมริกาในชื่อ Transformers และกลับมาขายในญี่ปุ่น จนเกิดคดีความฟ้องร้องขึ้นมาเรื่องการมีสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายและเจ้าของลิขสิทธิ์ของทรานส์ฟอร์มเมอร์สขึ้นมา เนื่องจาก Hasbro ได้ทำการช่วงชิงการจดลิขสิทธิ์ ทรานส์ฟอร์มเมอร์สไปก่อนผู้ให้กำเนิดอย่างTAKARA ทำให้เกิดการฟ้องร้องขึ้นมา โดยสุดท้ายแล้ว สิทธิ์ในการจัดจำหน่ายของทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ในญี่ปุ่น คือ TAKARA ผู้ซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริงและบิดาผู้ให้กำเนิดทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ส่วนHasbro ได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายทรานส์ฟอร์มเมอร์สทั่วโลก (ยกเว้นญี่ปุ่น) ในระหว่างนั้นHasbro ได้ประกาศให้ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ทำเป็นแอนิเมชันฉายทางโทรทัศน์โดยร่วมมือบริษัท มาร์เวล คอมมิค (ซึ่งเป็นเจ้าแรกในการทำหนังสือการ์ตูนชุดนี้) และบริษัท โตเอะ แอนิเมชัน ของญี่ปุ่น ฉายครั้งแรกในปี 1983 ที่อเมริกาทั้งหมด 13 ตอน จุดประสงค์คือเป็นการ์ตูนโฆษณาขายของเล่นแต่ไม่ประสบความสำเร็จ Transformers กลับมาอีกครั้ง ในปี 1984 โดยใช้สโลแกน "More Than Meets The Eye" และลองมาคือ "Robot in Desguise" ประสบความสำเร็จแบบถล่มทลาย ทาง Hasbro จึงทำแอนิเมชันภาคต่อเป็น Season 2 โดยแบ่งเป็น 3 ทีมงานใหญ่ๆคือ ทีมอเมริกา แอนิเมชันถูกผลิตขึ้นโดยบริษัทSunbow และ ทีมญี่ปุ่นโดยบริษัทToei และทีมเกาหลีโดยบริษัทแอนิเมชันโนเนม เพื่อที่จะกระจายงานผลิตตแอนิเมชันให้เร็วยิ่งขึ้นทำให้ภาพบางตอนในการ์ตูน เรื่องนี้แย่ถึงแย่มากโดยในซีซั่น 2 ของเรื่องนี้ถูกจัดว่าเป็นงานเผามากเพราะเนื้อเรื่องไม่เชื่อมกับตอนที่ฉาย และการปรากฏตัวของตัวละครใหม่ๆโดยไม่ได้บอกที่มาที่ไป เป็นเพราะการกระจายงานให้หลายทีมงานทำ ทำให้ความเข้าใจในเรื่องไม่ตรงกัน (สังเกตได้จากแอนิเมชันซึ่งถ้าตอนไหนภาพ ไม่ผิดเพี้ยนวาดหุ่นได้สวยจะเป็นทีมญี่ปุ่นทำแต่ถ้าภาพแย่และการเคลื่อนไหว ผิดพลาดบ่อยๆจะเป็นฝีมือของทีมอเมริกาและเกาหลี) Transformers ฉายที่ญี่ปุ่นครั้งแรกในปี 1985 โดยใช้ชื่อใหม่ว่า Fight! Super Robot Lifeform Transformers (戦え! 超ロボット生命体 トランスフォーマ Tatakae! Ch? Robotto Seimeitai Transformers) ซึ่งก็ประสบความสำเร็จอย่างสูงทั้งแอนิเมชันและของเล่น ในปีนั้น Takara จึงตัดสินใจยกเลิกการผลิต Diaclone และแยก ไมโครแมน ออกไปเป็นซีรีส์ของตนเอง รวมไปถึงดำเนินการผลิตของเล่นหุ่นยนต์แปลงร่างในชื่อ Transformers จนถึงปัจจุบัน

ดูหนังออนไลน์ Transformers 1: ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ภาค 1 มหาวิบัติจักรกลสังหารถล่มจักรวาล Part 1


ดูหนังออนไลน์ Transformers 1: ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ภาค 1 มหาวิบัติจักรกลสังหารถล่มจักรวาล Part 2


ดูหนังออนไลน์ Transformers 1: ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ภาค 1 มหาวิบัติจักรกลสังหารถล่มจักรวาล Part 3


ดูหนังออนไลน์ Transformers 1: ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ภาค 1 มหาวิบัติจักรกลสังหารถล่มจักรวาล Part 4


ดูหนังออนไลน์ Transformers 1: ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ภาค 1 มหาวิบัติจักรกลสังหารถล่มจักรวาล Part 5


ดูหนังออนไลน์ Transformers 1: ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ภาค 1 มหาวิบัติจักรกลสังหารถล่มจักรวาล Part 6


ดูหนังออนไลน์ Transformers 1: ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ภาค 1 มหาวิบัติจักรกลสังหารถล่มจักรวาล Part 7เครดิต 051368553z

Transformers 2 ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ภาค 2 อภิมหาสงครามแค้นเนื้อเรื่องย่อ

สงครามบนโลกมนุษย์ได้ยุติลง แต่ทว่าสงครามในห้วงจักรวาลนั้นเพิ่งจะเริ่มต้น หลังจากการกลับมาถึงไซเบอร์ทรอน สตาร์สครีมได้รับคำสั่งของเจ้าแห่งฝ่ายดีเซปติคอนส์ และได้ตัดสินใจกลับมาบุกรุกโลกพร้อมกองกำลังจักรกลสังหาร ฝ่ายออโต้บอทส์ ที่เชื่อมั่นในสันติภาพได้พบว่า ซากหุ่นที่ถูกทำลาย ของเมกาทรอนได้ถูกขโมยไปจากกองทัพสหรัฐฯ โดยสคอร์ ฟิน็อกซ์ และทำให้คืนชีพขึ้นมาอีกครั้ง ตอนนี้เมกาทรอนจึงกลับมาเพื่อแก้แค้น พร้อมสตาร์สครีมผู้ภักดี และกองทัพจักรกลสังหารฝ่ายดีเซฟติคอนส์ที่เดินทางมาสมทบอีกจำนวนมาก มหาสงครามแค้นครั้งนี้จึงเป็นงานใหญ่สำหรับฝ่ายออโต้บอทส์ ที่จะต้องรับศึกอันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะคาดคิดได้

ดูหนังออนไลน์ Transformers 2: ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ภาค 2 อภิมหาสงครามแค้น Part 1


ดูหนังออนไลน์ Transformers 2: ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ภาค 2 อภิมหาสงครามแค้น Part 2


ดูหนังออนไลน์ Transformers 2: ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ภาค 2 อภิมหาสงครามแค้น Part 3


ดูหนังออนไลน์ Transformers 2: ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ภาค 2 อภิมหาสงครามแค้น Part 4


ดูหนังออนไลน์ Transformers 2: ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ภาค 2 อภิมหาสงครามแค้น Part 5


ดูหนังออนไลน์ Transformers 2: ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ภาค 2 อภิมหาสงครามแค้น Part 6


ดูหนังออนไลน์ Transformers 2: ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ภาค 2 อภิมหาสงครามแค้น Part 7


ดูหนังออนไลน์ Transformers 2: ทรานส์ฟอร์มเมอร์ส ภาค 2 อภิมหาสงครามแค้น Part 8เครดิต 051368553z

Panya Raenu ปัญญา เรณู ภาค 1เนื้อเรื่องย่อ

หน่วยสืบราชการลับ (วัตสันพลรัศมีเห็นได้ชัด) ของตะวันออกของเด็กที่มีความสามารถในการร้องเพลง ซ้อมเต้นกับเพื่อน ๆ นักเรียนเต้นรำบ้านโคกสะอาดในการแข่งขัน เขาเขียนว่าอำเภอได้พบ แต่เพราะโรงเรียนไม่สามารถซื้อการดูแลยากจนเครื่องมือใหม่ของสหประชาชาติที่สามารถใช้งานได้ (Warawuth แนวคิดหนู) หน่วยสืบราชการลับของคู่แข่งได้เป็นอย่างดี การเจรจาต่อรองที่เขายกขึ้นเป็นนักร้องนักเขียน เพื่อแลกกับการซื้อเครื่องดนตรีวงเขียน

แต่ทางปัญญาที่เกี่ยวกับเด็กของเราและเป็นที่รักโดยบาทหลวงทั้งโลก (หั่นเที่ยงคืน) เพื่อให้การเขียนรายได้การขายทำบุญช่วยเหลือเครื่องมือการซื้อ ชาญฉลาดเกี่ยวกับนักร้อง และความสัมพันธ์กับปักกิ่ง กลับมาร่วมกันสำหรับการแข่งขัน แต่การแข่งขันเป็นวงของการดูแลเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่ได้รับการสนับสนุนสหประชาชาติในการจ้างครูจากกรุงเทพฯ วงของปัญญาและเวอร์จิเนียไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับทีม

เดินทางวันรถนักเรียนกรุงเทพฯ ออกมาเสียวิลเลจได้ที่จะรอค้างคืนเขียนซ่อมรถ ทางปัญญาและเพื่อนยินดีต้อนรับคุณเขียนมีส่วนร่วมและหญิงสาวเกสรประทับใจไม่รู้ลืม (Hong Suthida เดือนเมษายน) เพื่อนเป็นอดีตหน่วยสืบราชการลับลับอิจฉา กลายเป็นกุ๊กกิ๊กน่ารักของเราเด็ก ๆ เป็นมิตรภาพที่ดีที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพฯเด็กยินดีที่จะช่วย โดยการส่งครูสอนเต้นรำเขียน และเขียนการแข่งขันการเต้นรุ่นช่วยเหลือนักเต้น

ดูหนังออนไลน์ Panya Raenu ปัญญา เรณู ภาค 1 Part 1


ดูหนังออนไลน์ Panya Raenu ปัญญา เรณู ภาค 1 Part 2

Panya Raenu ปัญญา เรณู ภาค 2เนื้อเรื่องย่อ

เรื่องรักวุ่นๆ ของรุ่นเล็กก็ยังไม่จบลงง่ายๆ เมื่อ เรณู (สุธิดา หงษา) อยากจะใกล้ชิดกับ ปัญญา (โชติวัตร์ พลรัศมี) ให้มากขึ้นอีกนิด แผนการเอาชนะใจปัญญาจึงเริ่มต้นขึ้น โดยมี อภัสรา (สุดารัตน์ บุตรพรม) อดีตสาวรำวงผู้มั่นใจในความสวยของตน มาเป็นแม่สื่อคอยช่วยเหลือทุกจังหวะ ไม่ว่าปัญญาจะทำอะไรอยู่ที่ไหน เรณูและอภัสราจะต้องเข้าไปสร้างความปั่นป่วนกวนใจปัญญาทุกครั้ง

ด้านฝั่งหนุ่มน้อยก็มี บักจอบ (บุญฤทธิ์ จันทร์แก้ว) เพื่อนสนิทช่างจ้อ และ พี่กิ๋ง (เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา) หนุ่มรุ่นพี่ปากร้ายใจดีมาเป็นตัวช่วยกันท่าให้สองสาวออกห่างจากปัญญาเช่นกัน ด้วยเหตุนี้เองทำให้อภัสราเจอกับพี่กิ๋งอยู่บ่อยครั้ง แม้จะปะทะคารมกันทุกครั้งที่เจอ แต่นานวันเข้าหัวใจกลับเต้นไม่เป็นจังหวะเหมือนเดิม

วันหนึ่งมีเพื่อนจากทางกรุงเทพฯ เดินทางมาขอความช่วยเหลือจากปัญญาและชักชวนให้ร่วมประประกวดร้องเพลงที่กรุงเทพฯ ด้วยกัน ทั้งที่ความรักยังไม่สมหวัง เรณูก็เกิดอาการหึงหวงปัญญาขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเห็น มิว (ธฤศวรรณ กาหาวงศ์) เพื่อนสาวชาวกรุงเทพฯ สนิทกับปัญญาอย่างเกินหน้าเกินตาเธอ

หลังจากตกลงจะไปแข่งขันร้องเพลง ทุกคนจึงตั้งหน้าตั้งตาซ้อมเต็มที่ แต่ระหว่างเดินทางไปกรุงเทพฯ ปัญญากลับหายตัวไปอย่างไร้ร่องรอย ปฏิบัติการตามหาตัวปัญญาจึงเริ่มต้นขึ้น พร้อมเรื่องวุ่นๆ ในงานแข่งขันครั้งนี้

ดูหนังออนไลน์ Panya Raenu ปัญญา เรณู ภาค 2 Part 1


ดูหนังออนไลน์ Panya Raenu ปัญญา เรณู ภาค 2 Part 2เครดิต Moonoi Mg

[HD] DRIVE ขับดิบ ขับเดือด ขับดุเนื้อเรื่องย่อ

ใส่เกียร์ระทึก สะเทือนทุกเส้นประสาท พบ Ryan Gosling ในบทบาทนักขับสตันท์ที่ในโลกใต้ดิน เขาเป็นที่รู้จักจากการรับจ้างขับรถ หนีในทุกสถานการณ์ ผลงานการกำกับโดย Nicolas Winding Refn การันตีด้วยรางวัล Best Directorจากเทศกาล Festival De Cannesบุรุษนิรนามที่ไม่มีใครรู้จักที่มาของเขา คนทั่วไปเรียกเขาว่า ไดรเวอร์(Driver)ผู้ที่กลางวันรับจ๊อบเป็นสตันท์แมนในกองถ่าย และพนักงานในอู่รถ แต่พอตะวันตกดิน เขาจะรับจ้างเป็นคนขับรถให้กับอาชญากรรมทุกประเภทชีวิตอันเงียบสงบของไดรเวอร์ ค่อยๆยุ่ง ยากขึ้นเล็กน้อย เมื่อเขาได้พบกับ ไอรีน (แครี่ มัลลิแกน) หญิงสาวข้างห้องที่เลี้ยงดูลูกชายตัวน้อยเพียงลำพังระหว่างที่รอสามีของเธออ อกจากคุก ความสัมพันธ์ของทั้งคู่พัฒนาไปทีละน้อย แต่กลับหยุดชะงักลงเมื่อสแตนดาร์ดเจ้าของตัวจริงของไอรีนพ้นจากการรับโทษใน ขณะเดียวกัน ไดรเวอร์จำเป็นต้องไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจสกปรกของ เบอร์นี่ โรส (อัลเบิร์ต บรู๊กส์) มหาเศรษฐีที่เข้ามาข้องแวะกับนายจ้า งของเขา และไดรเวอร์ต้องนำตัวเองเข้าไปเกี่ยวข้องอย่างไม่มีทางเลือกบนทางแยกแห่งอาชญากรรม ความตาย และความรักไดรเวอร์จ ะต้องหักพวงมาลัย และเหยียบคันเร่ง ผ่านมันไปให้ได้

DRIVE ขับดิบ ขับเดือด ขับดุ Part 1


DRIVE ขับดิบ ขับเดือด ขับดุ Part 2

Transformers 3 The Dark of The Moon ทรานส์ฟอร์เมอร์ส ภาค 3เนื้อเรื่องย่อ

ในปี 1961 อาคArk ยานอวกาศฝ่ายเซปเบอร์ตรอนCybertronianได้นำเอาสิ่งประดิษฐ์บางอย่างหนีไป หลังจากจบสงครามระหว่างฝ่ายกู้โลก ออโต้บอท Autobots และ ฝ่ายทำลายโลก ดีเซปติคอน Decepticonsและ เมื่อหนีไปได้แต่ประสบอุบัติเหตุพุ่งชนดวงจันทร์ และ การพุ่งชนครั้งนั้นส่งผลให้มีสัญญาณที่ตรวจเจอความผิดปกติส่งมายังโลกโดยดาว เทียมของ นาซ่า นาซา ต่อมา ประธานาธิบดี จอร์น เอฟ เคเนดี้ จอห์น เอฟ. เคนเนดี ได้ออกคำสั่งให้มีภารกิจ ให้มีหน่วยพิเศษเพื่อขึ้นไปสำรวจดวงจันทร์ และ ในปี 1969 ลูกเรือของยานอะพอลโล 11ก็ลงจอดบนดวงจันทร์

ในขณะที่ ออโต้บอท ช่วยเหลือ กองทหารของสหรัฐอเมริกา ในการป้องการ สงครามและการต่อสู้ของหุ่นยนต์ทั่วทั้งโลก และในเวลาเดียวกัน Chernobylมีภารกิจสำรวจ เทคโนโลยีต่างดาวที่ถูกซ่อนอยู่บนโลก ออฟติมัส ไพร์มOptimus Prime ได้พบกับซากชิ้นส่วนของ อาค และ พบว่าคลื่นกระแทกหุ่น ยนต์ฝ่ายร้ายมีชีวิตรอดมาจากการตกกระแทกของยานอวกาศในครั้งนั้น ได้ทำการโจมตีฝ่ายออโต้บอท และหลบหนีไปได้ เมื่อฝ่ายออโต้บอท รู้ว่ามีการโจมตีโลกอีกครั้ง ก็เลยรวมตัวสมาชิกที่เหลือรอดอยู่บนโลกและออกเดินทางไปรอบโลก เพื่อทำลาย ชิ้นส่วนของ อาค และ พบกับบรรพบุรุษของออฟติมัส ไพร์ม ชื่อว่า เซนตินอล เซนทิเนล ไพรม์ ซึ่งกำลังสลบอยู่ และ พบกับเสาพลังงานทั้ง 5 ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อที่จะใช้ในการเคลื่อนย้ายไป-มา ระหว่างโลกกับอวกาศ หลังจากกลับมายังโลก ออฟติมัส ไพร์ม ใช้ พลังของMatrix of Leadershipเพื่อคืนชีพ ให้กับ เซนตินอล

ขณะเดียวกับ แซม วิทวิคกี้ Sam Witwickyกำลังสับสนระหว่างการช่วยเหลือออโต้บอทหรือหางานทำ เนื่องจากเขาอิจฉาและไม่พอใจที่แฟนใหม่ของเขา คาร์ดี้ สเปนเซอร์, Carly Spencerไปสนิทสนมกับ หัวหน้าของแฟน ไดอัน โกลทDylan Gouldหลังจากแฟนของเขาได้งานแล้ว

ดูหนังออนไลน์ Transformers 3 The Dark of The Moon ทรานส์ฟอร์เมอร์ส ภาค 3 Part 1


ดูหนังออนไลน์ Transformers 3 The Dark of The Moon ทรานส์ฟอร์เมอร์ส ภาค 3 Part 2


ดูหนังออนไลน์ Transformers 3 The Dark of The Moon ทรานส์ฟอร์เมอร์ส ภาค 3 Part 3


ดูหนังออนไลน์ Transformers 3 The Dark of The Moon ทรานส์ฟอร์เมอร์ส ภาค 3 Part 4

 
Support : Creating Website | Johny Template | Mas Template
Copyright © 2011. ดูหนังออนไลน์ฟรี HD SiamMovieClup - All Rights Reserved
Template Created by Creating Website Published by Mas Template
Proudly powered by Blogger